ทดสอบการอ่านค่า PZEM ด้วย Raspberrypi

 

https://github.com/JhonControl/PZEM-004t-basic-ESP32-Arduino-ESP8266-Python-RPi/blob/master/PZEM_Python/PZEM-004-python.py

 

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 5 (1 vote)