✨ประเภทบทความ

ตัวอย่าง esp32-mqtt-publish-subscribe

[EP.1] เชื่อมต่อโหนด MiniLink(ESP32) กับ AWS IoT Core โดยเครือข่าย WiFi / LoRaWAN และ NB-IoT

https://visitwnk.medium.com/ep-1-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-minilink-esp32-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-aws-iot-core-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-wifi-lorawan-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-nb-iot-b0d209406634

 

 

Smart Christmas Light With ESP32 and Tuya IoT Platform

Tags
ประเภทเนื้อหาของ article
Arduino
Rating
Average: 5 (1 vote)