✨ประเภทบทความ

ศัพท์ญี่ปุ่น Training 教育、ตำแหน่ง役職

Training 教育、ตำแหน่ง役職

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
Average: 2 (1 vote)

ศัพท์ญี่ปุ่น Normal Verb

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
No votes yet

คำศัพท์ญี่ปุ่น การผลิต การจัดการ การวางแผน ภาษี สัญญา หลักฐาน หารือ

🌟คำศัพท์ญี่ปุ่น การผลิต การจัดการ การวางแผน ภาษี สัญญา หลักฐาน หารือ🌟

設備廃棄 การ Scrap M/C เครื่องจักร

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
No votes yet

คำศัพท์ญี่ปุ่น กฎหมาย กฎ

🌟 คำศัพท์ญี่ปุ่น กฎหมาย กฎ 🌟

規制解除 ปลดล็อค ยกเลิกกฎ

ルール遵守 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
No votes yet