ทดสอบส่งข้อมูล Protocal MQTT AWSIOT and Raspberrypi

 

 

เริ่มด้วยการเข้าไปใช้ AWS Iot แล้ว สร้าง Thing นั้นก็คืออุปกรณ์ Raspberry pi

ทดสอบส่งข้อมูลด้วย Protocal MQTT ระหว่าง AWSIOT และ Raspberry pi

โดยใช้ python script ตัวอย่างการติดต่อที่ได้จาก AWSIOT

 

aws

aws

aws2

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 5 (1 vote)