ความแตกต่างของ EEPROM และ Flash

👉Flash Vs EEPROM

Flash เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บข้อมูล (Data) เรามักนิยมใช้เรียกอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา เช่น Flash drive

ความแตกต่างระหว่าง Flash Vs EEPROM ( Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิต

Flash โดยทั่วไปผลิตโดยมีโครงสร้างแบบ NAND (a combination of Not and AND) ส่วน EEPROM ซึ่งประกอบด้วย NOR (a combination of Not and OR) ซึ่งมี access time ในการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าแต่แพงกว่า

 

📂ข้อแตกต่างในด้านการอ่านเขียนข้อมูล 

EEPROM สามารถเข้าถึงและเขียนข้อมูลได้เป็นระดับ Byte-wise ส่วน Flash จะทำการเขียนข้อมูลเป็น Block-wise ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลาย Byte ซึ่งเป็นปัญหาของ Flash ที่เราไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลแบบ single byte ได้ข้อมูลใน Flash จึงจำเป็นต้องถูกสั่งอ่านมาเก็บไว้ใน RAM ก่อนการทำงาน

 

📂ข้อแตกต่างในหน้าที่การใช้งาน

Flash มักใช้เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลทั่วไป มีขนาดหลากหลาย จนถึงระดับ TByte

EEPROM ถูกออกแบบมาให้ถูกใช้อ่านมากกว่าเขียน มักจะใช้เป็นต้วเก็บ permanent code และไม่เหมาะกับการเก็บข้อมูลที่ถูกเขียนบ่อยๆ

 

Flash memory - Wikipedia

 

📂Flash memory ประเภทอื่น

 

Magneto-resistive Random Access Memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวร

ข้อดีคือ

  • กินไฟต่ำ
  • เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
  • จำนวนการเขียนข้อมูลได้มาก

ข้อเสีย

  • ราคาสูงต่อ Bit
  • ความจุน้อย ขนาดใหญ่

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoresistive_RAM

 

Ferroelectric RAM เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวรอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถเขียนข้อมูลได้มาก เหมาะสำหรับเก็บ Log files หรือ software ที่มีการอัตเดตบ่อย

ข้อดีคือ

  • กินไฟต่ำ
  • เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
  • ทนต่อการแผ่รังสี radiation

ข้อเสีย

  • ราคาสูงต่อ Bit
  • ความจุน้อย

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferroelectric_RAM

 

 

 

ประเภทเนื้อหาของ article
คอมพิวเตอร์
Rating
Average: 5 (1 vote)