วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Static Route

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Static Route โดยใช้โปรแกรม  Cisco Packet Tracer

Static Route

จากรูป เป็นตัวอย่างการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Static Route โดยใช้โปรแกรม  Cisco Packet Tracer โดยมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือ

Network Address 111.1.2.0/24

Network Address 111.1.3.0/24

Network Address 22.2.2.0/24

และกำหนด network address ของ router ดังภาพ

รายการอุปกรณ์

1.       อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   End Devices ->Generic -> PC-PT  PC0,1,2,3,4  

2.       อุปกรณ์  Switches -> 2950T-24

3.       อุปกรณ์  Routers -> Router1,4  (1941)  ,Router2 (1841 with addition module WIC-1ENET), Router3 (1841)

 

ขั้นตอนการออกแบบ

1.      วางอุปกรณ์ ตามรายการอุปกรณ์  เชื่อมต่อ อุปกรณ์ชนิดเดียวกันด้วยสาย Crossover  อุปกรณ์ต่างชนิดด้วยสาย Straight-through

2.      Configuring IP address

2.1    Config  address ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ PC0  ( เชื่อมต่อ Switch0 port FastEthernet0/1)   (Network Address 111.1.2.0/24)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (111.1.2.1)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(111.1.2.2)  และ Subnet Mask(255.255.255.0) 

 

คอมพิวเตอร์ PC1   (เชื่อมต่อ Switch0 port FastEthernet0/2)   (Network Address 111.1.2.0/24)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (111.1.2.1)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(111.1.2.15)  และ Subnet Mask(255.255.255.0) 

 

คอมพิวเตอร์ PC2   (เชื่อมต่อ Switch2 port FastEthernet0/1)    (Network Address 111.1.3.0/24)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (111.1.3.1)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(111.1.3.3)  และ Subnet Mask(255.255.255.0) 

 

คอมพิวเตอร์ PC3   (เชื่อมต่อ Switch1 port FastEthernet0/1)    (Network Address 22.2.2.0/24)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (22.2.2.1)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(22.2.2.2)  และ Subnet Mask(255.255.255.0) 

 

คอมพิวเตอร์ PC4   (เชื่อมต่อ Switch1 port FastEthernet0/2)     (Network Address 22.2.2.0/24)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (22.2.2.1)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(22.2.2.3)  และ Subnet Mask(255.255.255.0) 

Example config

      Static Route

2.2   Config address อุปกรณ์ Router

Router1  

Router>en   then  Router#conf t

Router(config)#interface gigabitEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 111.1.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface gigabitEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 200.0.0.17 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Static Route

interface gigabitEthernet0/0   Network Address 111.1.2.0 Broadcast Address 111.1.2.255

                                         Host Range 111.1.2.1 - 111.1.2.254

interface gigabitEthernet0/1   Network Address 200.0.0.16 Broadcast Address 200.0.0.19

                                         Host Range 200.0.0.17 - 200.0.0.18

Router2

Router>en     then   Router#conf t

Router(config)#interface  fastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 200.0.0.18  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface fastEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 200.0.0.9  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface ethernet0/1/0

Router(config-if)#ip address 111.1.3.1  255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Static Route

interface  fastEthernet0/0  Network Address 200.0.0.16 Broadcast Address 200.0.0.19

                                         Host Range 200.0.0.17 - 200.0.0.18

interface  fastEthernet0/1  Network Address 200.0.0.8 Broadcast Address 200.0.0.11

                                         Host Range 200.0.0.9 - 200.0.0.10

interface ethernet0/1/0    Network Address 111.1.3.0  Broadcast Address 111.1.3.255

                                         Host Range 111.1.3.1 - 111.1.3.254

Router3

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface  fastEthernet0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip address 200.0.0.10  255.255.255.252

Router(config-if)#interface fastEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 200.0.0.1  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Static Route

interface  fastEthernet0/0  Network Address 200.0.0.8 Broadcast Address 200.0.0.11

                                         Host Range 200.0.0.9 - 200.0.0.10

interface  fastEthernet0/1  Network Address 200.0.0.0  Broadcast Address 200.0.0.3

                                         Host Range 200.0.0.1 - 200.0.0.2

 

Router4

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface gigabitEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 200.0.0.2  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface gigabitEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 22.2.2.1  255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Static Route

interface gigabitEthernet0/0   Network Address 200.0.0.0  Broadcast Address 200.0.0.3 

                                         Host Range 200.0.0.1 - 200.0.0.2

interface gigabitEthernet0/1   Network Address 22.2.2.0  Broadcast Address 22.255.255.255

                                         Host Range 22.0.0.1 - 22.255.255.254

 

 

 

3.      Configuration Route

Router1 

Default routes คือการส่งข้อมูลไปยัง network address อื่นที่ไม่มีอยู่ใน routing table ซึ่งโดยปกติใช้กับ router ที่มีเส้นทางเชื่อมโยงไป network address อื่น port เดียว

Router>en

Router#conf t

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.18

IP address 200.0.0.18 เป็น port IP router hop ต่อไป

 

Router2 

เชื่อมโยงไปยัง Network address 111.1.2.0 ,200.0.0.0, 22.2.2.0

Router(config)# ip route 111.1.2.0  255.255.255.0  200.0.0.17

Router(config)# ip route 200.0.0.0  255.255.255.252  200.0.0.10

Router(config)# ip route 22.2.2.0  255.255.255.0  200.0.0.10

 

Router3

เชื่อมโยงไปยัง Network address 111.1.2.0 ,200.0.0.16, 22.2.2.0

Router(config)# ip route 111.1.2.0  255.255.255.0  200.0.0.9

Router(config)# ip route 200.0.0.16  255.255.255.252  200.0.0.9

Router(config)# ip route 22.2.2.0  255.255.255.0  200.0.0.2

 

Router4

เชื่อมโยงไป network address อื่น port เดียว set Default routes

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1

IP address 200.0.0.1 เป็น port IP router hop ต่อไป

 

 

ผลการทดสอบ

ทำการ trace route จาก PC0 to PC2 and PC3

Static Route

 

 

PC0  tracert to PC2 IP address 111.1.3.3  : Successfully

 Static Route

PC0  tracert to PC3 IP address 22.2.2.2    : Successfully

Static Route

 

 

ทำการ ping จาก PC0 to PC2 and PC3

PC0  Ping to PC2 IP address 111.1.3.3  : Successfully

PC0  Ping to PC3 IP address 22.2.2.2    : Successfully

 

PC0  Ping  to PC2 and PC3

Static Route

 

 

*Verifying Static Route Configuration

Router>en

Router#show running-config

Router#show ip route

 

 

 

 

 

 

Router1  > Verifying Static Route Configuration (Router#show running-config)

Static Route

 

Router2  > Verifying Static Route Configuration (Router#show running-config)

Static Route

 

 

 

Router3  > Verifying Static Route Configuration (Router#show running-config)

Static Route

 

Router4  > Verifying Static Route Configuration  (Router#show running-config)

Static Route

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)