✨ประเภทบทความ

ดัชนีเกี่ยวกับ สภาพเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค หรือ Consumer Confidence Index (CCI)  เป็นค่าดัชนีที่สำรวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต โอกาสสำหรับการจ้างงาน และรายได้ในอนาคต หากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจในอนาคตมีแนวโน้มที่ดี ผู้บริโภคก็จะใช้จ่าย และลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นไปด้วย ในทางกลับกันหากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วย

 

ประเภทเนื้อหาของ article
เศรษฐกิจการลงทุน
Rating
Average: 5 (1 vote)

ทำไมเงินบาทถึงอ่อนค่า

💰💰💰 ทำไมเงินบาทถึงอ่อนค่า 💰💰💰

เงินบาทอ่อนค่า คือการที่เงินบาทมีมูลค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้เราแลกเงินสกุลอื่นได้น้อยลง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้นปี 2022 ค่าเงินบาท ไทย 32 บาทเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอนนี้เดือนตุลาคม 38 บาทเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเราเรียกว่า การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

USDTHB

 

ประเภทเนื้อหาของ article
เศรษฐกิจการลงทุน
Rating
Average: 5 (2 votes)