วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Routing Information Protocol (RIP)

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ RIP Protocol โดยใช้โปรแกรม  Cisco Packet Tracer

RIP Protocol

Routing Information Protocol หรือ RIP เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท Distance Vector ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครือข่ายขนาด เล็กไปจนถึงขนาดกลาง 

 

รายการอุปกรณ์

  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   End Devices ->Generic -> PC-PT  PC0,1,2
  2.  อุปกรณ์  Switches -> Switches 0,1,2 (2950T-24)
  3. อุปกรณ์  Routers -> Router 0,1,2,3  (1841)

 

ขั้นตอนการออกแบบ

  1. วางอุปกรณ์ ตามรายการอุปกรณ์  เชื่อมต่อ อุปกรณ์ชนิดเดียวกันด้วยสาย Crossover  อุปกรณ์ต่างชนิดด้วยสาย Straight-through

  2. Configuring IP address

    1. Config  address ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ PC0  ( เชื่อมต่อ Switch0 port FastEthernet0/1)   (Network Address 192.168.1.0/26)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (192.168.1.1)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(192.168.1.2)  และ Subnet Mask(255.255.255.192) 

 

คอมพิวเตอร์ PC1   ( เชื่อมต่อ Switch0 port FastEthernet0/1)   (Network Address 192.168.1.64/26)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (192.168.1.65)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(192.168.1.66)  และ Subnet Mask(255.255.255.192) 

 

คอมพิวเตอร์ PC2   ( เชื่อมต่อ Switch0 port FastEthernet0/1)   (Network Address 192.168.1.128/26)

Config>Global Settings  > กำหนดค่าให้ Gateway (192.168.1.129)

Config>FastEthernet0>    กำหนดค่าให้  IP address(192.168.1.130)  และ Subnet Mask(255.255.255.192) 

 

 

    1. Config address อุปกรณ์ Router

Router0  

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#interface   Fa0/0

Router(config-if)#ip address  10.10.10.6  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface   Fa0/1

Router(config-if)#ip address  10.10.10.9  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#interface Eth0/1/0

Router(config-if)#ip address  192.168.1.65  255.255.255.192

Router(config-if)#no shutdown

 

 

Router1

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#interface   Fa0/0

Router(config-if)#ip address  192.168.1.1   255.255.255.192

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface   Fa0/1

Router(config-if)#ip address  10.10.10.5  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#interface Eth0/1/0

Router(config-if)#ip address  10.10.10.17  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

 

Router2

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#interface   Fa0/0

Router(config-if)#ip address  10.10.10.10  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface   Fa0/1

Router(config-if)#ip address  10.10.10.13  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#interface Eth0/1/0

Router(config-if)#ip address  10.10.10.18  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

 

Router3

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#interface   Fa0/0

Router(config-if)#ip address  10.10.10.14  255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface   Fa0/1

Router(config-if)#ip address  192.168.1.129  255.255.255.192

Router(config-if)#no shutdown

 

*Verifying Route Configuration

Router>en

Router#show running-config

Router#show ip route

Router#show ip protocols

 

  1. Configuration RIP Protocol

Router0

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 192.168.1.64

Router(config-router)#network  10.10.10.8

Router(config-router)#network  10.10.10.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Router1 

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 192.168.1.0

Router(config-router)#network  10.10.10.16

Router(config-router)#network  10.10.10.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Router2 

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network  10.10.10.8

Router(config-router)#network  10.10.10.12

Router(config-router)#network  10.10.10.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Router3 

Router>en  

Router#conf t

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network  10.10.10.12

Router(config-router)#network  192.168.1.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ

ทำการ Ping/ trace route จาก PC0  PC1 and PC2

ทำการ Ping จาก PC0 to PC1 (192.168.1.66) and PC2 (192.168.1.130)

PC0  tracert to PC1 (192.168.1.66) and PC2 (192.168.1.130)

 

PC1 (192.168.1.66) tracert to PC0 (192.168.1.2) and PC2 (192.168.1.130)

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)